loader image

Genel Cerrahi

Tıbbın 4 ana branşı içerisinde, eski ismi ile “Hariciye”, hastalıkları hızla değerlendirme ve sonuca erişimi ile tanınmış bir branştır.

Yemek borusu (özofagus), mide, ince ve kalın barsaklar (kolon-rektum) yanında karaciğer, safra kesesi-yolları ve pankreastan oluşan tüm sindirim sistemi; Meme ve Tiroid bezi ile Böbrek üstü bezleri (Sürrenal) ve Fıtık cerrahisi genel cerrahinin temel ve primer ilgi alanlarıdır.

Bu kadar geniş bir yelpaze içerisinde çeşitlenen genel cerrahi bilgi anlamında erişimi son derece zor, eğitimi uzun ve yetenek gerektiren bir bölümdür.

Son zamanlarda merak salınan ‘Uzmanın Uzmanı’ tanımlaması ülkemizde belki de Genel Cerrahinin en önemli sorunudur. Oysa ki Genel Cerrahi konusunda uzman olma yanında diğer branşlarla birlikte (radyoloji, patoloji gibi) hastaya bütüncül yaklaşabilmenin çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz.

Meme ve Endokrin Cerrahisi konseyimizde tartışmalı meme vakaları değerlendirilmekte, gerekli görüldüğü durumlarda deneyimli radyoloji uzmanımız tarafından Girişimsel Radyolojik Biyopsiler yapılmakta ve patoloji preparatları en üst düzeyde değerlendirilerek karar verilmektedir. Tiroid ve Paratiroid bezi patolojileri ve Sürrenal Patolojiler mutlaka ileri görüş alınarak ameliyata hazırlanmaktadır. Tiroid cerrahilerinde gerekli durumlarda ‘Boyun diseksiyonları’ gibi ileri düzey cerrahi için ekipler kurulmakta ve hastanemizde bu cerrahiler güvenle uygulanabilmektedir.

Genel cerrahi pratiğinde çok sık karşılaşılan fıtık (kasık ve göbek fıtıkları), kıl dönmesi (pilonidal sinus), basur (hemoroid) ve makat çatlakları (anal fissür) gibi hastalıklar güncel tedavi seçenekleri ile yüksek doğrulukta çözümlenmektedir.

Kolorektal malign ve benign patolojilere yaklaşımda ileri deneyime sahip ekibimiz “Amerikan Kolorektal Cerrahlar Birliği” prensipleri dahilinde bütüncül (gerekirse ameliyat öncesi kemo-radyoterapi programları, transrektal ultrasonografi, 3D tomografi ve MR gibi) bir yaklaşımla hastalarımıza en üst düzey bilim ve tedavi olanakları sunulmaktadır.

Safra kesesi ve safra yolu hastalıklarında standart “Laparoskopik Kolesistektomi” yanında ileri tetkik ve tedavi imkanları sunulmakta olup konsey sonucu gerekli görülen vakalarda biyopsiler dahil ileri tanı yöntemleri güvenle uygulanabilmektedir.

Üst gastrointesinal sistem, özellikle mide kanserleri konusunda uzmanlaşmış ekibimiz sayesinde Laparoskopik ve açık pek çok vaka başarı ile sağlığına kavuşmuştur.

Cerrahi endoskopi ünitemizde üst ve alt gastrointestinal görüntüleme (endoskopi & kolonoskopi), gerekli durumlarda beraberinde biyopsi ve polipektomi gibi işlemler “Anestezi altında” yapılmaktadır.

Beslenme ünitemizde ihtiyacı olan hastalarımıza uzman hemşire ve diyetisyen kontrolünde takip sağlanmakta, gereken hastalara nazoenteral veya PEG beslenme kateterleri takılmaktadır.

Yara Bakım Ünitemizde diyabetik ayak ve bası yaraları dahil tüm yaralara müdahale edilebilmekte; gerekli, durumlarda Op.Dr.Osman Bora GÜNGÖR ile birlikte oluşturulan ekiplerimizle amputasyonlar yapılmakta, neovaskülarizasyon girişimleri, VAC gibi ileri yara tedavileri başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bölüm Doktorları

serkan-karabulut

Op. Dr. Serkan KARABULUT

Genel Cerrahi Uzmanı