loader image

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bölümümüzde 0-16 yaşındaki bebek, çocuk ve ergenlerin muayene ve tedavileri yapılmakta ve koruyucu sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Çocuklarımızın doğumdan itibaren belirli aralıklarla büyüme ve gelişim takipleri ve hastalıklandıkları zaman tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Çocukluk yaş grubunda en sık enfeksiyon hastalıkları görülmektedir. Enfeksiyon hastalıkları içinde en sık çocukları hastalıklandıran üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, mide/bağırsak sistemi enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu tabloların erken tanısı ve doğru tedavisi hayat kurtarıcıdır. Kliniğimizde bu tarz enfeksiyon hastalıkları ile gelen hastalıkların tanısı ve tedavisi yapılmaktadır. Sık enfeksiyon geçiren çocukların altta yatan kolaylaştırıcı bir hastalığı olup olmadığının araştırılması ve enfeksiyon hastalıklarının azaltılmasına yönelik beslenme ve temizlik önerilirinde bulunulmaktadır.

Sağlam bebek, çocuk ve ergen muayeneleri çocukların sağlıklı gelişmesini desteklemek ve sağlıklı nesillere sahip olmak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle çocuklarımızın doğumdan itibaren ilk olarak ilk hafta içinde, 15.günde, 1-4 ay arası aylık, 6-12. ay arası 3 ayda bir, 13-36 ay arası 6 ayda bir, 6 yaştan sonra yılda bir kontrol muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu muayenelerde bebek, çocuk ve ergenlerin yaşa özgü fiziksel, gelişimsel, sosyal ve psikolojik durumları değerlendirilmektedir.

Çocukların büyüme ve gelişmesini belirleyen en önemli faktör olan beslenme çocuk muayenelerinde mutlaka ele alınmaktadır. Polikliniğimizde bebeğin doğumundan itibaren anne sütü ile beslenmesi konusunda eğitimli hemşireler tarafından destek olunmakta, akabinde ilk 6 ay anne sütü verilmesi konusunda anneye ve bebeğe destek olunmakta, 6. aydan sonra tamamlayıcı beslenmeye geçme konusunda rehberlik verilmektedir. Beslenme problemleri büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelir. Beslenme problemi olan çocukların büyüme süreçleri yakından takip edilmekte aileye çocuğun beslenmesi konusunda nasıl davranacakları anlatılmaktadır.

Bölüm Doktorları

suleyman-kalman

Prof. Dr. Süleyman KALMAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Uzmanı
fulya-misir-vurgun

Uzm. Dr. Fulya MISIR VURGUN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
samra-nasibova

Uzm. Dr. Samra NASİBOVA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı