loader image

Kalite Birimi ve Çalışmaları

Hastanemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuştur.Birim,çalışmalarını Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

KALİTE BİRİMİ
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve SKS standartları kapsamında, Sağlık hizmetlerinin etkin, etkili, verimli ve hakkaniyetli sürdürülmesini ve hasta güvenliğini, hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktır. Tüm çalışmalar Kalite Yönetim Direktörü ve Kalite Birim Çalışanları ile yürütülür.

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ

 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışma geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmaktır.
 • Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında yer alan tüm bölümlerin bölüm kalite sorumluları belirlenmiş ve faaliyetler bu yönde sürdürülmektedir.

BÖLÜM KALİTE SORUMLULARININ GÖREVLERİ

 • Bölümleriyle ilgili SKS’yi uygulamak, uygulamalar hakkında Kalite Yönetim Birimi’ ne bilgi vermek,
 • Bölümüne gönderilen SKS yazılı düzenlemelerinin, bütün bölüm çalışanlarına ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yazılı düzenlemelerin uygun ortamlarda (elektronik ortam veya dosya, klasör vb.) bölüm çalışanlarının ulaşabileceği şekilde saklanmasını sağlamak,
 • Üst yönetim ve bölüm yöneticileri ile birlikte SKS kapsamında bölüm hedeflerini belirlemek,
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analiz yaparak Kalite Yönetim Birimine rapor vermek,
 • Bölümlerde yürütülen düzeltici-önleyici faaliyetleri takip etmek,
 • SKS çalışmaları hakkında bölüm çalışanlarına bilgi vermek,
 • Bölümünde hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarını bizzat denetlemek,
 • SKS kapsamındaki raporlama ve bildirimlerin (İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi, Düşme, İlaç Hattaları, Lab. Hataları, Acil Kodlar, Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma ve Kesici/Delici Alet Yaralanmaları) kalite indikatörleri bildirimleri vb.) düzenli olarak yapılmasını sağlamak,
 • SKS Öz Değerlendirmelerinde Kalite Yönetim Birimi ile birlikte hareket etmek,
 • Hasta memnuniyet anketleri ve çalışan memnuniyet anketlerinin yapılması ve koordinasyonundan sorumludur.
 • Biriminde kullanılan dokümanların ve dış kaynaklı dokümanların takibinden sorumludur.
 • Hastane yönetimi ile hedefler ve öz değerlendirme sonuçlarının tartışılacağı, değerlendirme toplantısına katılmak.
 • Her bölüm kalite sorumlusu çalışmaları ile ilgili düzenli olarak kayıt tutar. Değerlendirme raporlarının bir örneğini KYB’ne gönderir.

SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER VE EKİPLER

KOMİTELER

 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • İLAÇ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • TRANSFÜZYON KOMİTESİ

EKİPLER

 • PEMBE KOD EKİBİ
 • BEYAZ KOD EKİBİ
 • MAVİ KOD EKİBİ
 • BİNA TURU EKİBİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
 • KIRMIZI KOD EKİBİ
 • ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

KALİTE BİRİMİ ÇALIŞMALARI

 • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6.1 Çalışmalarına Devam Edilmiştir.
 • Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 6.1 Göstergeleri Değerlendirildi, Gösterge Kartları Oluşturuldu Çalışmalar Devam Etmektedir.
 • Hastanede Uygulanan Standartların Öz Değerlendirme Süreçlerini Planlamış ve Yapılmıştır.
 • Doküman Yönetim Sisteminin Revizyonu Çalışmaları yapılmıştır.
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerinin Yönetilmesi ve Analizleri Yapıldı.
 • SKS Kapsamında Yapılması İstenen Tatbikatlar Planlanmıştır.