loader image

Misyon-Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz:

Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek; hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı, nitelikli sağlık çalışanlarıyla, sürekli eğitim ve gelişim çabasıyla toplumsal faydayı gözeten bir yaklaşımla etkin, etkili, verimli, güvenilir, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz:

Sağlık hizmet sunumunda mükemmeliyet odaklı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, sürekli değişimi destekleyen sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bütüncül yaklaşımı benimsemiş hasta ve çalışan güvenliği, memnuniyetini arttırmaktaki kararlılığı ile güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir hastane olmaktır.

Özel Çankaya Yaşam Hastanesi Değerleri :

  • Güvenilirlik
  • Adil ve hakkaniyetli hizmet
  • Mahremiyet ve gizliliği koruma
  • İnsana ve emeğe saygı
  • Bilimsel ve akılcı hizmet
  • Ekip çalışması bilincine sahip olmak
  • Profesyonellik ve kesintisiz hizmet
  • Yeniliklere açık olmak