Check-up | Özel Çankaya Yaşam Hastanesi - Ankara

Check-up

Erkek Check-up

Labortatuvar İşlemleri

 • Tam kan sayımı (hemogram -18 parametre)

Anemi, enfeksiyon ve birçok hastalığın teşhisi için istenen temel tarama testlerinden biridir.

 • Sedimentasyon
 • Ferritin

Demir deposu işlevi gören proteindir. Demirin vücuttaki depo düzeyini gösterir.

 • CRP(C-reaktif protein)

İltihabı reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan proteinlerinden biridir. Kanda pek çok durumda yükselebilir. Tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu olmayıp klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır.

 • RF (Romatoid faktör)

Romatizmal hastalıkların özellikle romatoid artritin tanısında kullanılır.

 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Potasyum (K)
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Ürik asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Tümör Belirteçleri

 • CEA(Karsinoembriyonik Antijen)
 • CA19-9
 • CA125
 • CA15-3

Tümör belirtiçleri; kanserlerin tarama, tanıya yardımcı olma, evreleme, hastalık gidişatını öngörme, tedavi planlama, tedaviyi izleme ve nüksleri saptama amacıyla kullanılır.

Diyet Paneli

 • Açlık kan şekeri (Glukoz)

Gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü yada diyabet hastalığının taraması için yapılan testtir.

 • Glikolize Hemoglobin (HbA1c)

Şeker hastalığı tanısında ve tedavi etkinliği takibinde kullanılan tahlildir.

 • İnsülin Direnci

*40 yaş üstü erkeklerde PSA (Prostat Spesifik Antijen) ve Üroflowmetri yapılır.

Üroloji Paneli

 • Üre
 • Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

 • PSA (Prostat Spesifik Antijen) prostat kanserlerinin erken tanı ve takibinde kullanılır.
 • Tam İdrar Analizi ve Mikroskopi
 • Üst&Alt Abdomen (Karın) Ultrasonu
 • Üroflowmetri (İdrar Hızı Testi)

Karaciğer Paneli

 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)

Karaciğer fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılır.

 • HbsAg
 • Anti HBs

Hepatit B hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.

Lidip Paneli

 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL  Kolesterol
 • Trigliserid

Vücut kan yağlarının değerlendirilmesi için yapılan testlerdir.

Triodi Paneli

 • TSH
 • Tiroid Ultrasyon

Troid hastalıklarının tanı ve takibi için yapılan tetkiklerdir.

Diğer Tetkikler

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Kolorektal kanserlerde tarama amaçlı kullanılır.

 • EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritim (atım) düzensizliklerinin saptanmasınsa kullanılan yöntemdir.

 • Akçiğer Grafisi (PA)

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

İlgili Bölüm Uzman Hekimlerimizin Değerlendirmesi

Kadın Check-up

Laboratuvar İşlemleri

 • Tam kan sayımı (hemogram -18 parametre)

Anemi, enfeksiyon ve birçok hastalığın teşhisi için istenen temel tarama testlerinden biridir.

 • Sedimentasyon
 • Ferritin

Demir deposu işlevi gören proteindir. Demirin vücuttaki depo düzeyini gösterir.

 • CRP(C-reaktif protein)

İltihabı reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan proteinlerinden biridir. Kanda pek çok durumda  yükselebilir. Tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu olmayıp klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır.

 • RF (Romatoid faktör)

Romatizmal hastalıkların özellikle romatoid artritin tanısında kullanılır.

 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Potasyum (K)
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Ürik asit

Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.

Lidip Paneli

 • Total Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • HDL  Kolesterol
 • Trigliserid

Vücut kan yağlarının değerlendirilmesi için yapılan testlerdir.

Meme Paneli

 • Bilateral meme ultrasonu
 • Bilateral Mamografi

Meme hastalıkları ve erken kanseri tanısında kullanılır.

Karaciğer Paneli

 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)

Karaciğer fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılır.

 • HbsAg
 • Anti HBs

Hepatit B hastalığının tanı ve takibinde kullanılır.

*40 yaş üstü bayanlarda eksfoliatif sitoloji (smear alınması) ve blateral memografi yapılır.

Diyet Paneli

 • Açlık kan şekeri (Glukoz)

Gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü yada diyabet hastalığının taraması için yapılan testtir.

 • Glikolize Hemoglobin (HbA1c)
 • İnsülin Direnci

Şeker hastalığı tanısında ve tedavi etkinliği takibinde kullanılan tahlildir.

Üroloji Paneli

 • Üre
 • Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

 • Tam İdrar Analizi ve Mikroskopi
 • Üst&Alt Abdomen (Karın) Ultrasonu

Tümör Belirteçleri

 • CEA(Karsinoembriyonik Antijen)
 • CA19-9
 • CA125
 • CA15-3

Tümör belirtiçleri; kanserlerin tarama, tanıya yardımcı olma, evreleme, hastalık gidişatını öngörme, tedavi planlama, tedaviyi izleme ve nüksleri saptama amacıyla kullanılır.

Troid Paneli

 • TSH
 • Tiroid Ultrasyon

Troid hastalıklarının tanı ve takibi için yapılan tetkiklerdir.

Diğer Tetkikleri

 • Eksfoliatif Sitoloji (Smear alınması)

Rahim ağzı kanseri ve iltihabı hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Kolorektal kanserlerde tarama amaçlı kullanılır.

 • EKG (Elektrokardiografi)

Kalp ritim (atım) düzensizliklerinin saptanmasınsa kullanılan yöntemdir.

 • Akçiğer Grafisi(PA)

Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

İlgili Bölüm Uzman Hekimlerimizin Değerlendirmesi

Çocuk Check-up

Laboratuvar İşlemleri

 • Tam kan sayımı (hemogram -18 parametre)
 • Anemi, enfeksiyon ve birçok hastalığın teşhisi için istenen temel tarama testlerinden biridir.
 • Ferritin

Demir deposu işlevi gören proteindir. Demirin vücuttaki depo düzeyini gösterir.

 • CRP(C-reaktif protein)

İltihabı reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan proteinlerinden biridir. Kanda pek çok durumda  yükselebilir. Tek hastalığa özgül bir laboratuvar bulgusu olmayıp klinik şüpheleri destekleyici olarak veya tanısı konulmuş çeşitli hastalıkların seyrini takipte kullanılır.

 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Potasyum (K)
 • Sodyum (Na)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Klörür (CI)
 • Magnezyum (MG)
 • Ürik asit
 • Protein
 • Albumin
 • Ldh

Lidip Paneli

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid

Vücut kan yağlarının değerlendirilmesi için yapılan testlerdir.

Karaciğer Paneli

 • AST (SGOT)
 • ALT(SGPT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT (Gama Glutamil Transferez)

Karaciğer fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılır.

Üroloji Paneli

 • Üre
 • Kreatinin

Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.

 • Tam idrar analizi
 • Tüm Abdomen (Karın) Ultrasonu

Troid Paneli

 • TSH
 • Serbest T4

Troid hastalıklarının tanı ve takibi için yapılan tetkiklerdir.

Diğer Tetkikleri

 • Açlık kan şekeri (Glukoz)

Gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü yada diyabet hastalığının taraması için yapılan testtir.

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Kolorektal kanserlerde tarama amaçlı kullanılır.

 • Antistreptolizin O (ASO)

Streptolysin O olarak adlandırılan bir toksine yanıt olarak vücut tarafından üretilen antikorları ölçen bir testtir.

 • Folat (Folik Asit)

Bilirubinler

 • Bilirubin, Total
 • Bilirubin, Direkt

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kalman Değerlendirmesi

İçeriği paylaşın:

Bize Ulaşın

Danışmak, bilgi ve randevu almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve Danışma Hattı (0312) 496 51 51