loader image

Göğüs Hastalıkları

Branş dahilinde yer alan tüm akciğer hastalıklarının tetkik, takip ve tedavisi, göğüs hastalıkları bölümü hekimlerince yapılır. Kişiyi günlük aktiviteleri yapmaktan alıkoyan, yaşam kalitesini düşüren, rahatsızlık veren, solunum sisteminde ve akciğerde oluşan pek çok hastalık bulunur. Öksürük, göğüs, sırt ve omuzda oluşan ağrılar, hırıltılı solunum, balgam, horlama, öksürük ile birlikte görülen kan, hâlsizlik, sadece geceleri görülen terlemeler, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi pek çok şikayete yol açan hastalıklar, göğüs hastalıkları bölümü tarafınca takip ve tedavi edilir. Bu hastalıklardan bazıları şöyledir:

  • Akciğer embolisi
  • Akciğer kanseri
  • Alerjik akciğer hastalıkları
  • Kronik öksürük
  • Obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bilinen astım, bronşektazi ve KOAH
  • Halk arasında akciğer zarında sıvı birikmesi olarak bilinen plörezi
  • Pnomotoraks ya da diğer bir deyişle akciğerin sönmesi
  • Pnömon olarak tanımlanan zatürre
  • Sebebi henüz bilinmeyen, akciğer tutulumuna neden olan ve tedavi edilebilen bir tür hastalık olan; sarkoidoz
  • Sigara bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve sigaraya bağlı olarak gelişen hastalıklar

Hastalık özelinde, hekim öncelikle hastanın kapsamlı öyküsünü dinler. Fizik muayenenin ardından gerekli gördüğünde radyolojik görüntüleme yöntemlerine ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Aynı şekilde hastanın durumuna, öyküsüne ve muayenesine bağlı olarak solunum fonksiyon laboratuvarında ek testler yapılabilir.

Bölüm Doktorları

dilek-saka

Uzm. Dr. Dilek Saka

Göğüs Hastalıları ve Tüberküloz