loader image

Check-Up

Check-Up Paket İçeriği

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kadın Hast. Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Diyetisyen Görüşmesi
 • Vücut Ölçümü

Radyoloji İşlemleri

 • Akciğer Grafisi (Tek Yönlü)
 • Tüm Abdomen Ultrason
 • Meme Ultrason (-40 Yaş Kadın)
 • Mamografi (+40 Yaş Kadın)
 • Troid Ultrason

Kanser Taramaları

 • CEA (Genel Kanser Taraması)
 • CA 19-9/CA 15-3 (Kadın) / CA 125 (Kadın)
 • SMEAR Testi (Kadın)
 • Total PSA (Erkek)
 • Dışkıda Gizli Kan

Kalp Risk Faktörleri

 • EKG
 • EKO (Kalp Ultrasonu)
 • TOTAL KOLESTROL
 • LDL KOLESTROL
 • HDL KOLESTROL
 • TRIGLISERID

Diğer Tetkikler

 • Üroflowmetri (Erkek)
 • Solunum Fonksiyon Testi

Böbrek Fonksiyonları

 • ÜRE (BUN)
 • Ürik Asit
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

Hormonlar Vitaminler

 • TSH
 • Vitamin B12
 • Vitamin D (25-Hidroksi)
 • Serbest T3/T4

Genel Tetkikler

 • Tam Kan Sayımı (HEMOGRAM)
 • Açlık Kan Şekeri (GLIKOZ)
 • İnsülin (AÇLIK)
 • Homa – IR (İnsülin Direnci)
 • HBA1C
 • CRP
 • Sedimentasyon
 • Demir
 • Demir Bağlama
 • Ferritin
 • Romatoid Faktör (RF)

Karaciğer Fonksiyonları

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALKALEN FOSFATAZ (ALP)

Bulaşıcı Hastalıklar

 • HBSAG
 • ANTI HBS – HIV – HCV

Mineraller

 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum

 

! Kahvaltı İkramı Vardır

Check-Up Sertifikası