Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon

Çankaya yasam Hastanelerinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, tüm cerrahi bölümlerde operasyona alınacak hastaları operasyon öncesinde değerlendirip, muayene edip gerekli konsültasyonları ve ek tetkikleri isteyerek hastaları ameliyata hazırlar. Anestezi şeklini belirleyerek operasyon öncesi hastaya uygulayacağı anestezi tekniği hakkında bilgi verir.

Altyapı ve Donanım

Her türlü donanıma uygun ameliyathane odaları
Gelişmiş, son teknoloji, anestezi cihazları, monitörler, infüzyon cihazları
Anestezi uygulamalarına müsait kateter ve iğne setleri
Pediatrik vakalarda anastezik açıdan müdahaleler için her türlü malzemenin bulunduğu özel arabalar
Uyanma ve takip ünitesi; bu ünite içinde tüm malzemelerin bulunduğu depo
Narkotik ilaçların takibi için özel olarak oluşturulmuş sistem bulunmaktadır.
Bölümümüzde;
Entübasyon, santral ven ve arter kanülasyonları, sıvı ve kan tedavisi için gerekli girişimler,     bölümlere ve hastaya spesifik tüm anestezi ve analjezi uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir.