Uzm. Dr. Erdal Özgür GÖZETLİK

Radyoloji Uzmanı Online randevu alın.

Öğrenim Durumu:

Derece: Lisans, Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Bölüm/Program:  Tıp Fakültesi – Radyodiagnostik

Üniversite: Ankara Üniversitesi , S.B. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araş. Hastanesi

Bitirme Yılı: 2000-2005

Görevler;

Siirt Devlet Hastanesi 2006-2007

Özel Yozgat Şifa hastanesi (Tam zamanlı-kadrolu) 2007-2008

Özel İlkumut Tıp Merkezi (Yarı zamanlı) 2012-

Özel Akdeniz Şifa Hastanesi (Tam zamanlı-kadrolu) 2010-2012

Özel Akropol Hastanesi (Tam zamanlı-kadrolu) 2012-2016

Özel Keçiören Bilgi Tıp Merkezi(Tam zamanlı-kadrolu) 2017-2018

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.“ Perforation of Gallbladder” Clinical Study , Bratisl Lek Listy  2008 , 109 (5)

A2.“Emergency spontaneous gastric perforations : ulcus versus cancer”Langenbecsks Archives of Surgery April 17 ,2008 ;  1435-2443 (Print) 1435-2451(Online)

A3. “Does percutaneous tyroid laser ablation induce mixed papillary and medullary thyroid carcinoma?” Acta Chir Belg. 2010 Mar-Apr;110(2):228-31  

A4.”Does appendectomy increase the risc of colorectal adenocarcinoma” Central European Journal of Medicine, Research Article Volume 4 , Number 3 /September 2009

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.“Meme kanserinin erken mide metastazı”, Olgu Sunumu ,Meme Sağlığı Dergisi 2008, Cilt:4, Sayı:3

D2.”Bilgisayarlı tomografinin tükrükteki oksidan- antioksidan sistem üzerine etkileri” Turk J Biochem 2004 (29 (1) ; 1-172

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.“Yumuşak doku sarkomlarında görüntüleme” Poster bildirisi, Türkrad, Kasım 2002

E2.“Primeri bilinmeyen kemik metastazlarında primer kanserin belirlenmesi”, Poster bildirisi , Türkrad, Kasım2002

E3.“Aynı memede benign ve malign lezyonlar birlikte :iki benzer olgu” Poster bildirisi, Türkrad, Ekim 2003

E4.“Postoperatif işaretleme yapılan meme lezyonlarında BI-RADS kategorilerinin değerlendirİlmesi, Sözlü Bildiri, Türkrad, Ekim 2003

E5.“Meme kanserinin mide metastazı”, Poster bildirisi ,Türkrad, Ekim 2004

E6.”Bilgisayarlı tomografinin tükrükteki oksidan- antioksidan sistem üzerine etkileri” ,19.Ulusal Biyokimya Kongresi ,2005 Antalya

E7.”Vena cava inferiorun segmental agenezisi,azigos ve hemiazigos venler ile devamlılığı: olgu bildirisi” Poster bildirisi ,Türkrad 2006 Antalya

E8.”Genç bronşiektazili Erişkinlerde Havayolu Obstrüksiyonu ve bilgisayarlı tomografi  ile ilişkisi” ,Solunum 2009 ,İzmir

E9.”Tüberküloz sekellerinin üst loblarda ağırlıklı saptanmasının anlamı” ,Solunum 2009 ,İzmir

E10.”Ankilozan spondilit hastalarında akciğerlerin değerlendirilmesi”, Solunum2009 ,İzmir

  1. Diğer yayınlar :

F1. “Role of three-phasecontrast enhanced multslice helical CT in evaluating resectability of pancreatic carcinoma”The Internet Journal of Radiology, 2008 ,Volume 8 ,Number 1

  1. E Kitaplar

G1. ”Akut karın”Temel Radyoloji : Richard B.Gunderman, / Çeviri / Editör: Meltem Çetin Ankara 2003

Bize Ulaşın

Danışmak, bilgi ve randevu almak için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve Danışma Hattı (0312) 496 51 51