Vizyon

Sağlık hizmet sunumunda mükemmeliyet odaklı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, sürekli değişimi destekleyen sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde bütüncül yaklaşımı benimsemiş hasta ve çalışan güvenliği, memnuniyetini arttırmaktaki kararlılığı ile güvenilir, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet veren bir hastane olmaktır.