Vizyon

Bilimsellikten ve etik ilkelerden uzaklaşmadan, insanlarımız için sağlık hizmetlerinde kaliteyi, güvenilirliği, şeffaflığı öne çıkararak; insan odaklı bir çalışma sistematiği içinde olmak bizim için çok önemlidir.

Hastalarımızın, hasta yakınlarımızın memnuniyeti, çalışanlarımızın takım ruhu içinde hareket etmesi, hastanemizin sektörde mükemmeliyeti hedefleyen bir kuruluş olarak belirginleşmesi amacımızdır.

Tıbbi alanda, Özel Çankaya Yaşam Hastanesi olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takipte öncü olmak, sürekli gelişen ve kendini yenileyen dinamik bir yapıyı kurmak ve sürdürülebilir kılmak hedefimizdir.