Evde Bakım Birimi

Evde Bakım Hizmeti Nedir

Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasıdır.

Nasıl Başvuru Yapılabilir ?
Hastanın bakımını üstlenen aile yakınları doğrudan 0 312 496 5151 nolu telefondan direkt hastanemizde bulunan Evde Bakım Hizmetleri Birimine başvurabilirler.

EVDE BAKIM KAPSAM

Doktor Hizmeti
Evde bakım hekimi hastanın muayenesini ve kontrollerini evlerinde yapar, gerekli tetkikleri isteyerek, tedavilerini planlar ve yürütür. Gereken durumlarda uzman hekimlerin evde konsultasyonlarını ve tedavilerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Hemşirelik Hizmetleri
Evde bakım ve yoğun bakım deneyimli hemşireler ile yürütülen hemşirelik hizmetleri hekim muayenesi sonucu gerekli görülen tedavilerin uygulanmasını sağlamakla birlikte, kronik rahatsızlığı olan uzun süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyulan durumlarda 24 saat hemşirelik hizmetleri de verilebilmektedir.
Uzun dönemli hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hastanın düzenli periyotlarla hekim tarafından kontrolü sağlanmakta, düzenlenen orderları hemşireler tarafından uygulanmaktadır.

Bakım Destek Personeli
Hasta ve yaşlı bakımında eğitimli olan destek personelleri, hastanın durumuna göre hemşire ile birlikte yada tek başına uzun dönemli hastanın bakım hizmetlerinde görev alırlar.
Bakım destek personeli hizmeti verilen hastalarımız düzenli periyotlarla evlerinde ziyaret edilerek, muayeneleri ve gerekli durumlarda tetkikleri yapılarak hastalıkları kontrol altında tutulmaya çalışılır.
Bakım Destek Personelinin izinli olacağı günlerde yerine aynı vasıflarda eğitimli başka bir hasta destek personeli hasta bakımı için yönlendirilir.

Kan Alma
Enjeksiyon
Serum Takma
Laboratuvar Hizmetleri
EKG Çekimi
Yara Bakımı ve Pansumanı
İdrar Sondası Uygulaması