Endoskopi,Kolonoskopi

Üst Gastrointestinal Endoskopi (Gastroskopi)

Endoskopi merkezimizin en sık başvurulan bu işleminde son derece uygun konfor sağlanmıştır. Sedasyonlu veya sedasyonsuz gerçekleştirilebilen işlem süresi oldukça kısa olup, komplikasyon oranı yok denecek kadar düşüktür. Bu işlemde yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı değerlendirilmekte, özofajit, ülser, gastrit, polip, kanser gibi tanılar konulabilmektedir. Tanı yanında tedavi edici hizmetler aynı seansta gerçekleştirilmektedir. Bu prosedürler arasında kanamaların kontrolü, poliplerin çıkarılması, darlıkların genişletilmesi, yabancı cisimlerin çıkarılması, stent uygulaması, batından mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (PEG) gibi parametreler yer almaktadır.

Alt Gastrointestinal Endoskopi (Kolonoskopi ve Rektosigmoidoskopi)
Teşhis ve tedavi amaçlı kolonoskopiler merkezimizde yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu teknik sadece görünür ya da gizli sindirim sistemi kanamalarında değil, aynı zamanda kolon kanseri olma riski yüksek olan ya da daha önce polipektomi geçirmiş hastaların takibinde kullanılmaktadır. Poliplerin endoskopla çıkarılması (polipektomi), darlıkların genişletilmesi ve kanayan bölgelerin tedavisi önemli uygulama alanlarıdır.

Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP)

Bu teknoloji safra kanal taşlarının ameliyatsız olarak çıkarılmasında ya da safra yolu tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Taşlar ERCP ile ana safra kanalı ve karaciğer içi dallar görüntülenerek görüntülenerek tedavi edilmekte ve cerrahi müdahale yapılamayan safra yolu ve pankreas tümörlerinde safra kanallarına stent denilen drenaj tüpleri yerleştirilmektedir.

Perkutan Endoskopik Gastrostomi
Beslenme Gastrostomisi (PEG) bazı selim ya da habis tıkanıklıklar ya da nörolojik hastalıklara bağlı yutamama hallerinde hastanın karnından beslenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu işlemde mideye uygun yöntemle takılan beslenme tüpü sayesinde hastaların kalan ömürlerindeki beslenme sorunu önemli oranda giderilmektedir.

Özofagus Varis Kanamalarında Bant Ligasyon ve Skleroterapi
Çoğunlukla siroz zemininde gelişen portal hipertansiyon komplikasyonu olan yemek borusu varislerinin kanamasına endoskopik tedavi anlamında bant ligasyon veya polidokanol skleroterapisi ile kanama kontrolü sağlanmaktadır. Bu işleme rağmen süren kanamalar halinde Sengstaken-Blakemore tüpü ile tampon uygulanmaktadır.

Gastrointestinal Darlıkların Dilatasyonu veya Stentleme

Özellikle peptik ülser komplikasyonu olarak karşılaşılan mide çıkış yolu darlıklarının veya Akalazya denilen özofageal hastalıkta dilatasyon amaçlı balon uygulamaları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Malign darlıklarda (mide kanser vs) stent yerleştirilmektedir.